FUTBOL ACTUAL: QÜESTIÓ DE FÍSIC?

Futlbol Formativo

Darrerament la qüestió del tema “físic” en el futbol és present a gairebé totes les converses futbolístiques. Que sí el futbol actual és molt més físic, que si calen jugadors de perfil més “potent”, que si són necessaris jugadors de recorregut “llarg”… Són expressions que constantment sorgeixen quan s’analitzen els equips en general o un partit en particular. Si us dic la veritat, tinc la sensació que la paraula físic, s’està confonent amb el concepte intensitat. I us explicaré perquè m’ho sembla.
Quan parlem del físic d’un jugador, ens referim a la constitució de la persona i a les seves qualitats de tipus corporal: potència, resistència, velocitat… D’altra banda, la intensitat, com a magnitud d’una força, o millor dit en aquest cas, com a magnitud d’una qualitat, és molt més rellevant futbolísticament parlant. El concepte intensitat està relacionat amb la velocitat com es mou la pilota, la velocitat en la presa de decisions, l’excel·lència dels moviments o la qualitat en l’execució de les accions de partit. Si tenim en compte que al futbol, el “centre de l’Univers” és la pilota, quin jugador es pot equiparar a la velocitat que se li pot donar a aquesta?
Si bé és veritat que la intensitat en el joc requereix d’un “estat físic” òptim, en aquest sentit hauríem de parlar d’una bona preparació física, que no pas d’una bona constitució física. Perquè la clau d’un estil de joc on es pretén monopolitzar la possessió, amb l’objectiu de generar espais i provocar l’errada en els equips rivals, rau en la mobilitat constant de tots els integrants de l’equip. I per fer-ho, cal estar molt ben preparat, tant físicament com mentalment. La velocitat en l’execució de les passades i en la presa de decisions depèn exclusivament de la qualitat del jugador. Per fer-ho però, cal que tot l’equip estigui en constant moviment: els que estan més propers a la pilota per donar solucions a qui la té, i els que estan més allunyats per participar quan el moment del joc ho requereixi. A partir d’aquí, el major o menor encert individual de cada jugador hauria de fer la resta.